Prijava ispita za Julski apsolventski rok vršiće se u periodu od 28.06. do 30.06.2018. godine. Prijava ispita vršiće se preko eStudent portala.

Pravo na prijavu ispita imaju isključivo apsolventi.