Prijava ispita za novembarski ispitni rok vršiće se od 23. do 27. oktobra u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

U ovom ispitnom roku neće biti automatskog raspoređivanja pa će svi studenti uključujući i redovne apsolvente prijavljivati ispite u studentskoj službi.

Redovni studenti moraju imati upisanu ili obnovljenu godinu da bi uz uplatu od deset evra mogli da prijave ispit.

Apsolventi koji su do sada imali  automatski prijavljene ispite takođe vrše prijavu dolaskom u studentsku službu ali bez uplate.

Sve ostale kategorije studenata ispite prijavljuju po već utvrđenim pravilima.