Poštovane studentkinje i studenti,

Prijava ispita za Majski apsolventski rok preko Web portala počinje 23. aprila i završava se 25. aprila 2018. godine. Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju samo apsolventi. Broj studenata po terminima je ograničen. Broj studenata koji može izaći na ispit u nekom terminu odrediće se proporcijalno (tj. koliko studenata nema ocenu iz nekog predmeta podeljen sa brojem termina).

Prijava ispita za Junski rok preko Web portala počinje 26. aprila i završava se 28. aprila 2018. godine. Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju svi studenti. Broj studenata po terminima je ograničen. Broj studenata koji može izaći na ispit u nekom terminu odrediće se proporcijalno (tj. koliko studenata nema ocenu iz nekog predmeta podeljen sa brojem termina).

Molim vas da pročitate Uputstvo za korišćenje Web portala (preuzeti ovde) kako ne bi dolazilo do nejasnoća oko same prijave ispita kao i situacija da vam ispiti ostaju u statusu “Privremeno prijavljen” jer to dovodi do toga da niste na zapisniku.  Da bi se ovo izbeglo potrebno je da svaki student bez obzira da li treba da plati prijavu ispita ili ne pored klika na dugme “Prijavi ispit” klikne i na dugme “Generiši račun”.

Takođe vam skrećem pažnju da studenti koji plaćaju prijavu ispita ne vrše uplatu pre nego što izvrše prijavu ispita, jer sistem treba da im dodeli jedinstveni poziv na broj na koji treba da se pozovu prilikom uplate kako bi sistem mogao pravilno da proknjiži uplatu. Da vam je uplata pravilno proknjižena znaćete kada vam status prijave bude promenjen iz “Provera u toku” u “Prihvaćena prijava”.

U slučaju da imate bilo kakvih poteškoća sa korišćenjem Web portala, kao i ako primetite da neke infomracije nisu tačne, a nalaze se na portalu možete me kontaktirati na marko.cenic@pravnifakultet.rs ili na brojeve telefona 011/2095-591, 060/07-78-114.

NAPOMENA: Zbog ograničenog broja studenata po ispitnom terminu mole se studenti da prijavljuju samo one ispite koje imaju nameru da polažu.