Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

Prijava ispita za ispitni rok Septembar II za apsolvente preko Web portala počinje 08. septembra i završava se 10. septembra 2018. godine.

Molim vas da pročitate Uputstvo za korišćenje Web portala (preuzeti ovde) kako ne bi dolazilo do nejasnoća oko same prijave ispita kao i situacija da vam ispiti ostaju u statusu “Privremeno prijavljen” jer to dovodi do toga da niste na zapisniku.  Da bi se ovo izbeglo potrebno je da svaki student bez obzira da li plaća prijavu ispita ili ne pored klika na dugme “Prijavi ispit” klikne i na dugme “Generiši račun”.

Takođe vam skrećem pažnju da studenti koji plaćaju prijavu ispita ne vrše uplatu pre nego što izvrše prijavu ispita, jer sistem treba da im dodeli jedinstveni poziv na broj na koji treba da se pozovu prilikom uplate kako bi sistem mogao pravilno da proknjiži uplatu. Da vam je uplata pravilno proknjižena znaćete kada vam status prijave bude promenjen iz “Provera u toku” u “Prihvaćena prijava”.

U slučaju da imate bilo kakvih poteškoća sa korišćenjem Web portala, kao i ako primetite da neke infomracije nisu tačne, a nalaze se na portalu možete me kontaktirati na email adresu marko.cenic@pravnifakultet.rs ili na broj telefona 011/2095-591.

NAPOMENA: Studenti koji nisu izmirili finansijske obaveze prema Fakultetu neće moći da izvrše prijavu ispita.