Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

Prijava ispita za Septembarski ispitni rok preko Web portala počinje 11. jula i završava se 13. jula 2018. godine. Pravo da prijave ispite u ovom roku imaju svi studenti.

Prijava ispita za Septembar II ispitni rok preko Web portala za redovne studente počinje 16. jula i završava se 18. jula 2018. godine. Prijava ispita za Septembar II ispitni rok preko Web portala za apsolvente počinje 10. septembra i završava se 12. septembra 2018. godine.

NAPOMENA: Studenti koji ne izmire svoje finansijske obaveze prema Fakultetu neće biti u mogućnosti da izvrše prijavu ispita.