Generali osiguranje Srbija će 28. 11. 2018. godine od 17.00 h do 18.00 h izvršiti prezentaciju poslova i mogućnosti za zaposlenje u toj kompaniji. Pozvani su zainteresovani studenti i studentkinje svih nivoa studija, ali i oni koji su diplomirali na našem fakultetu.

Prezentacija će se održati u učinioci br. 3.