Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

U prilogu ovog ovaveštenja nalazi se evidencija predispitnih obaveza na predmetu Ljudska prava.

Predispitne obaveze – Ljudska prava