Predavanja iz predmeta Nemački jezik I, II, III i IV planirana za subotu, 10.03.2018. godine održaće se sa početkom u 12:00 časova.