Kancelarija (Požeška 77/42) prima na praksu jednog studenta/studentikinju na deset radnih dana počev od 22. januara 2017, po dogovoru sa izvršiteljkom.

Prijave slati na: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs