Studenti zainteresovani za praksu kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, u Gradskom javnom pravobranilaštvu ili u sudu (Prvom osnovnom, Drugom osnovnom ili Višem, u građanskom/ krivičnom odeljenju – samo u II ciklusu) prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku da li je položeno Krivično pravo (Opšti i/ili Posebni deo), GPP, KPP ili se ovi predmeti slušaju, naznaku željene prakse, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda, dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 18. 2. 2019. god. za I ciklus prakse, odnosno do 18.3. 2019. godine za II ciklus.

Ciklusi:
I: od 25. 2. do 8. 3. 2019. godine
II: od 25. 3. do 5. 4. 2019. godine

Praksa traje deset radnih dana; radno vreme se određuje u dogovoru sa mentorom, a na kraju uspešno obavljene prakse dobija se sertifikat.