Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo Vas da će naš fakultet, u zimskom semestru školske 2019/20. godine, ponovo organizovati obuku za polaznike Pravne klinike za Intelektualnu svojinu.

“Kliničko pravno obrazovanje” je interaktivni metod edukacije studenata koji ima za cilj, da kroz praksu obuči studente veštinama koje će im biti potrebne u budućem profesionalnom radu.

Intelektualni kapital postao je jedan od najvažnijih resursa današnjice, a inovacije preuzimaju mesto koje je nekada pripadalo materijalnim resursima i sirovinama.

Obuku vodi doc. dr Mario Lukinović, uz stručnu pomoć advokata iz dve eminentne advokatske kancelarije koje se bave intelektualnom svojinom (Advokatska kancelarije Mikijelj, Janković & Bogdanović koja između ostalih zastupa: Amazon.com, Bayer, British Petroleum, Ford, The Gillette Company, Honda, Hyatt, Rolex, Seiko Kabušiki Kaiša, Shell International, Sony i dr; i Advokatska kancelarija Živko Mijatović and Partners sa sedištem u Alikanteu, Španija koja pored Srbije ima advokatske kancelarije u 13 zemalja).

Klinika počinje sa radom u petak 01. novembra 2019. godine. Obuka će se vršiti u periodu novembar – decembar i mart – maj, petkom od 13:00 do 14:00.