Prvi čas vežbi iz predmeta Kompanijsko pravo u letnjem semestru, održaće se 14.02.2108. godine sa početkom u 16 časova u učionici br. 3.