Potpisi s predavanja za predmet MJP će se davati 12.12. od 12 do 14h u kabinetu V i 13.12. od 11 do 11.45h u učionici 3.