Skup je ispred zgrade Fakulteta u petak, 25. maja 2018. godine, u 7.30 časova. Ponesite ličnu kartu!

 1. Jana Stanojević
 2. Sofija Milosavljević
 3. Tatjana Horvatinac
 4. Luka Hajduković
 5. Jovana Vukašinović
 6. Jelena Baltić
 7. Marlena Arsenović
 8. Ana Milosavljević
 9. Petar Knežević
 10. Đurađ Obradović
 11. Nađa Glišić
 12. Jovana Stojković
 13. Jelena Marko
 14. Ankica Nikolić
 15. Vanja Lazić
 16. Katarina Radonić
 17. Jelena Đorđević
 18. Milica Ćirić
 19. Jovana Tujković
 20. Suzana Obradović
 21. Tijana Plećaš
 22. Strahinja Bubanja
 23. Ivana Milić
 24. Sofija Popović
 25. Jovana Gobeljić
 26. Julija Tripković
 27. Dragana Đusić
 28. Nataša Vladisavljević
 29. Ana Stojanović
 30. Lazar Paunović