Poštovane kolege,

ispit iz predmeta Poresko pravo, koji je trebalo da se održi 26.10.2016. u 16 časova, održaće se u utorak, 01.11.2016.godine, u 16 časova.

Prof Vesna Aleksić