Pozivaju se zainteresovani studenti da podrže svoje kolege koje učestvuju u

SIMULACIJI SUĐENJA U KRIVIČNIM STVARIMA

Simulacija se održava u Advokatskoj akademiji, Dečanska 13, Beograd 19. maja 2017. godine, sa početkom u 10.00 časova, kada će biti organizovan žreb.

Prof. dr Slađana Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs)