Zainteresovani studenti III, IV godine i apsolventi mogu se prijaviti prof. dr Slađani Jovanović na sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs  do 17. novembra 2017. godine.

U prijavi navesti: ime, prezime, broj indeksa, godinu studija, opštinu prebivališta/boravišta u Beogradu (zbog rasporeda po kancelarijama) i željenu praksu (npr. kod advokata).

Prednost imaju studenti koji su položili ili odslušali procesne predmete, pa je u prijavi potrebno navesti i tu informaciju.