Prijave za praksu kod Zaštitnika građana (koja bi podrazumevala angažovanje na prijemu stranaka/ kontakt sa građanima) se zainteresovani studenti treće, četvrte godine i apsolventi mogu prijaviti prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 5. jula 2019. godine, s tim što bi se sa praksom moglo početi i odmah (po prijemu prijave).

U prijavi navesti: ime, prezime, broj indeksa, godinu studija, učešće u radu pravne klinike (ako ga je bilo).

Praksa u letnjim mesecima će se realizovati po dogovoru, prema interesovanju prijavljenih studenata i mogućnostima Zaštitnika.