Drage koleginice i kolege,
u prilozima su opšte informacije o nastavi na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava, plan rada na vežbama, raspored grupa za vežbe po brojevima indeksa studenata, vrednovanje predispitnih obaveza i informacije o načinu pripreme referata u akademskoj 2016/17. godini.

Kolokvijum će u ovom semestru biti održan u četvrtak 22.12.2016.god.
Na prvi čas vežbi (1.11.) treba poneti Praktikum za vežbe, koji uz indeks, možete preuzeti u Skriptarnici Fakulteta.
U cilju Vašeg blagovremenog informisanja o svim pitanjima od značaja za nastavu na ovom predmetu, uspostavljena je posebna stranica predmeta: https://sites.google.com/a/pravnifakultet.rs/ogpp/opste-informacije

Za sva pitanja u vezi sa vežbama na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava možete se obratiti rukovodiocu vežbi Slobodanu Vukadinoviću:

  • u redovnim terminima vežbi;
  • svakog utorka (14-18 časova) u sedmicama u kojima se održavaju vežbe, u kabinetu V na prvom spratu (pored Srednje sale);
  • putem e-maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs

Želim Vam prijatan i uspešan rad na vežbama.
Slobodan Vukadinović

raspored-grupa-za-vezbe-gradjansko-2016-17sv

vrednovanje-predispitnih-obaveza-gradjansko-pravo-2016-17

priprema-referata-gradjansko-pravo-2016-17

plan-vezbi-gradjansko2016-17-slobodan-vukadinovic

opste-informacije-gradjansko-pravo-2016-17