Kolokvijum će biti održan u četvrtak 30.03. u 14h u Velikoj sali i obuhvata materiju:

  1. Povreda i zaštita građanskih prava;
  2. Pravni subjekti (fizička lica, pravna lica, životinje);
  3. Pravne činjenice (i pravni poslovi zaključno sa sastojcima pravnog posla, do vrsta pravnih poslova).

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319-449) i praktikumu za vežbe (str. 95-178).

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.