Kolokvijum će biti održan u četvrtak 28.03. u 12h u Velikoj sali i obuhvata materiju:

1. Povreda i zaštita građanskih prava;
2. Pravni subjekti (fizička lica, pravna lica, životinje);
3. Pravne činjenice (i pravni poslovi – zaključno sa sastojcima pravnog posla, do vrsta pravnih poslova).

Materija obuhvata gradivo koje je izloženo na predavanjima, obrađeno na vežbama, sadržano u udžbeniku (str. 319-449) i praktikumu za vežbe (str. 95-178).

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja, studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi, osim na Fakultetu, i putem: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs