Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalaze se rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi građanskog i privrednog prava održanog 21.12.2017. godine.

Rezultati (kolokvijum) – Osnovi građanskog i privrednog prava (21.12.2017.)