Kolokvijum na predmetu Osnovi građanskog i privrednog prava biće održan u četvrtak 21.12.2017.god. u 12,00 u Velikoj sali:

Kolokvijum obuhvata sledeću materiju koja je sadržana u udžbeniku (str. 25-32 i 191-318) i praktikumu za vežbe (str. 1-94):
1. Subjektivna građanska prava i obaveze (pojam, vrste, prava i obaveze po granama građanskog prava);
2. Imovina (skupovi imovinskih prava i obaveza);
3. Sticanje, prenos i prestanak građanskih prava i obaveza;
4. Privid prava – tzv. zloupotreba prava.

Na kolokvijum doneti indeks i ličnu kartu.

Za eventualna dodatna pitanja studenti se mogu obratiti rukovodiocu vežbi

Slobodanu Vukadinoviću, osim na vežbama i Fakultetu i putem maila: slobodan.vukadinovic@pravnifakultet.rs