Studentkinje Ana Pjevčević, Tanja Novaković i Aleksandra Ivanović u periodu od 01.07.2018. godine do 10.07.2018. godine pohađale su stručnu praksu u advokatskoj kancelariji Marco Taevrnese u Rimu.

Praksa je organizovana u cilju davanja mogućnosti studentima da se upoznaju sa načinom funkcionisanja advokatskih kancelarija u drugim zemaljama, bave uporednim pravom i steknu relevantna pravnička i životna iskustva koja će im olakšati ulazak u buduću pravničku karijeru, bilo da žele da je grade u zemlji ili inostranstvu.

Dana 31.05.2018. godine potpisan je Ugovor o saradnji  povodom organizovanja stručne prakse između Pravnog fakulteta Univerziteta Union, iz Beograda i advokatske kancelarije Marco Tavernese iz Rima, u cilju održavanja letnje prakse za studente Pravnog fakulteta. Ovakva saradnja kancelarije Tavernese i fakulteta ostvaruje se drugi put i posledica je saradnje Klinike za radno pravo sa kancelarijom Tavernese.

Boravak studenata u Rimu (smeštaj), u toku trajanja ove prakse, finansirali su u jednakim iznosima Pravni fakultet Univerziteta Union i kancelarija Marco Tavernese.

Kancelarija Tavernese je dala pozitivnu ocenu znanja i sposobnosti studentkinjama Pravnog fakulteta i u skladu sa tim dogovorila nastavak saradnje sa studetkinjama u vidu izrade rada na temu – Uporednog srpsko – italijanskog radnog prava. Rad će biti izrađen u kooperaciji kancelarije Tavernese i studentkinja i publikovan na sajtu advokatske kancelarije Tavernese.