Predavanja iz predmeta Međunarodno privatno pravo kod prof. dr Dušana Kitića umesto u utorak, 12.12.2017. godine biće održana naknadno u terminu dogovorenom sa studentima.

Predavanja se odlažu zbog bolesti profesora.