Predavanja na doktorskim studijama  iz predmeta Teorija privatnog prava kod prof. dr Dušana Kitića umesto u utorak, 12.12.2017. godine, biće održana naknadno u terminu dogovorenom sa studentima.

Predavanja se odlažu zbog bolesti profesora.