Vežbe iz Međunarodnog privatnog prava umesto 24.12. 2018. godine od 11.00 do 12.00, biće održane 25.12.2018. godine od 15.00 do 16.00.