Prijava ispita za januarski ispitni rok vršiće se u periodu od 18. do 20. decembra u terminu od 10 do 15 časova.

Za ispite iz odslušanih dvosemestralnih predmeta i onih iz letnjeg semestra plaća se naknada u iznosu od deset evra u dinarskoj protivvrednosti po sredjem kursu NBS na dan uplate.

 Uslov za polaganje ispita u januarskom roku biće overen zimski semestar.

Studenti overavaju semestar uz dokaz o ispunjenosti predispitnih obaveza i dokaz o izmirenju i  finansijskih obaveza dospelih do momenta overe.

Studentu kome je odobreno odloženo izmirenje finansijskih obaveza na osnovu odluke Menadžera Fakulteta, overava se semestar ako je obaveze ispunio u skladu sa tom odlukom.

Uslov u pogledu ispunjenosti predispitnih obaveza neće se tražiti studentima koji su posebnom odlukom oslobođeni od obaveze pohađanja nastave.

Za overu semestra potrebno je imati :

  • Potpise iz svih predmeta koji su odlušani/vežbani u zimskom semestru
  • Uplatu od 40% školarine za sve studente koji su upisani do 2017.godine
  • Uplatu od 50% školarine za sve studente koji su upisani 2017. godine

Studenti koji su obnovili godinu ili su prešli sa drugog pravnog fakulteta i imaju već odslušane predmete sa svoje godine studija za taj predmet, ne moraju imati potpise.

Svi studenti koji su propustili da do 20. decembra overe semestar ili nemaju dovoljno potpisa dužni se obrate prodekanu za nastavu, prof. dr Slađani Jovanović u terminima:

  • 19.12.2017. godine u periodu od 12 do 14 časova (prodekanski kabinet na II spratu)
  • 20.12.2017. godine u periodu od 12 do 14 časova (prodekanski kabinet na II spratu)