Poštovane studentkinje i studenti PFUUB,

Potsećamo Vas da nastava u letnjem semestru pocinje 18.02. 2019.godine, kao i vežbe za dvosemstralne predmete. Vežbe za jednosemestralne predmete počinju 1.03.2019.

U letnjem semestru došlo je do promena predvača na predmetima Poresko pravo , Radno pravo i Arbitražno pravo. Radno pravo će predavati prof. dr Nebojša Šarkić, Poresko pravo prof. dr Mihajlo Babin, Arbitražno pravo doc. dr Katarina Jovičić, a vežbe na predmetu Poresko pravo držaće saradnica u nastavi Iva Ivanov.

Nastava, vežbe i konsultacije održavaće se u predviđenim terminima koje možete naći u informatorima za sve četiri studijske godine. Podsećamo Vas da je dolazak na nastavu i vežbe obavezan i da će profesori voditi evidenciju dolazaka radi overe semestra.

Želimo Vam uspešan letnji semestar!

Uprava PFUUB