Savetovanje o Primeni novog Zakona o opštem upravnom postupku, zakazano za 30. jun 2017. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta “Union” u Beogradu, otkazuje se.