Obaveštavaju se studentkinje i studenti PFUUB da Informatori za studente koji su na web stranici sadrže pravila studiranja koja važe za školsku 2018/2019. godinu, dakle od 1.10.2018. godine

Predstojeći upis u II, III, i IV godinu vrši se po uslovima koji važe za 2017/2018. godinu i isti su kao i uslovi po kojima su se vršio upis u školsku 2017/2018.