Poštovane koleginice i kolege,

u prilogu ovog obaveštenja se nalazi se specifikacija sa uslovima kao i iznosima školarina potrebnim za upis u akademsku 2017/18. godinu.

Obaveštenje – Upis u akademsku 2017/18. godinu