Kolokvijumi iz italijanskog jezika biće održani u sledećim terminima:

  • Italijanski jezik 1: 23.05. u 12h
  • Italijanski jezik 2: 21.05. u 13h
  • Italijanski jezik 3: 23.05. u 12h
  • Italijanski jezik 4: 23.05. u 14h