Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da sertifikate za uspešno završenu teorijsku i praktičnu obuku na Seminaru Antikorupcijski praktikum, u periodu novembar – decembar 2017. godine, možete preuzeti u Dekanatu Fakulteta.