Studenti koji treba da polažu Obligaciono pravo kod prof. dr Dušana Kitić u februarskom ispitnom roku polagaće taj ispit u predviđenim terminima kod doc. dr Katarine Jovićić.

Studenti koji treba da polažu Međunarodno privredno pravo kod prof. dr Dušana Kitića polagaće taj ispit u februarskom ispitnom roku kod prof. dr Zlatka Stefanovića i to: studenti na spisku 8.02 polagaće ispit istog dana sa početkom u 15.00. časova, a studenti sa spiska od. 12.02. polagaće ispit 13.02. u 9.00. časova.

Studenti koji treba da polažu predmete Međunarodno prrivatno pravo i Arbitržno pravo kod prof. dr Dušana Kitića u ferbruarskom ispitnom roku polagaće te predmete kod prof. dr Vladmira Čolovića i to: studenti sa spiskova od 8.02. polagaće 11.02. u 14.00. časova (važi za oba predmeta) a studenti sa spiskova od 12.02. polagaće 13.02. u 14.00. časova  (važi za oba predmeta).

Zahvaljujemo se studentima na razumevanju.

Uprava PFUUB