Javno pristupno predavanje dr Katarine Jovičić kandidata za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Obligaciono pravo i Trgovinsko pravo održaće se u ponedeljak 10. septembra u 11 časova u učionici br. 3 na prvom spratu Fakulteta (Bulevar maršala Tolbuhina 36, 11070 Novi Beograd) na temu Načela autonomije volje ugovornih strana i ograničenja slobode ugovaranja.