Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se overa semestra i prijavljivanje ispita za junski ispitni rok obavljati svakog radnog dana, u periodu od 17. do 19. maja, počev od 11 do 15 sati, u Studentskoj službi Fakulteta.

Podsećamo vas da je za overu semestra potrebno sledeće:

  • uplaćeni iznos celokupne školarine, tačnije 100% od, shodno potpisanom Ugovoru o studiranju, ukupnog iznosa školarine, i
  • uredno popunjen semestralni list.

Napomena:

Studenti koji su Fakultet upisali 2015. i 2016. godine, budući na razlike sadržane u ugovorima, semestar mogu overiti i sa 80% školarine.

Takođe napominjemo da će u junskom rasporedu polaganja ispita biti prijavljeni samo ispiti za redovne apsolvente.

Kao i u prethodnim rokovima, studenti koji su izvršili prelazak sa drugog pravnog fakulteta na Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, tj. studenti koji su preneli status apsolvenata i studenti koji ispite polažu drugi put, a odnose se na: 2002., 2003. i 2004. godinu, kao i oni studenti kojima je ostalo dva ispita do kraja školovanja, ispite, uz dokaz o uplati, prijavljuju u Studentskoj službi Fakulteta.

Studenti redovnih studija prve, druge, treće i četvrte godine biće, u ovom roku, automatski raspoređeni u rasporedu polaganja ispita.

Za sve podrobnije informacije obratite se Službi na br. telefona: 011/2095-581 i 011/2095- 540.

Sve najbolje u ovom i budućim ispitnim rokovima, želi vam Studentska služba Fakulteta.