Poštovane studentkinje i studenti,

zbog tehničkih nemogućnosti ažuriranja spiskova nakon svake naknadne prijave ispita (posle predviđenog roka), od danas će se svaka naknadna prijava ispita vršiti direktno u Studentskoj službi, koja će po izvršenoj uplati vršiti prijavu u skladu sa rasporedom ispita. Studentska služba će praviti posebne spiskove za svaki ispitni rok sa studentima koji naknadno prijave ispit. IT saradnik Marko Cenić neće više moći da prima naknadne prijave nego samo one koje su podnete u vreme redovne prijave ispita.

Molim Vas da ovo imate u vidu, kao i da prijave ispita izvršavate na vreme, kako bi izbegli finansijske posledice i tehničke problmee sa pravljenjem spiskova.

Na razumevanju najlepše zahvaljujemo.

 Uprava PFUUB