Poštovane koleginice i kolege,

molimo vas da prilikom svih plaćanja koristite šifarnik koji je dostupan na internet stranici Fakulteta, iz razloga pravilnog evidentiranja vaših uplata.

Primer popunjavanja uplatnice:

Ulatilac: “Marko Marković” i adresa

Svrha: Troškovi školarine

Primalac: Pravni fakultet Univerziteta Union

Primer: Poziv na broj: “10 – 2000/005” – 10 je šifra, a 2000/005 broj indeksa

 

Šifrarnik