Svi ispiti zakazani za 4.02.2019. kod prof. dr Dušana Kitića održaće se tog datuma u predviđenim terminima i biće pismeni osim ispita na predmetu Obligaciono pravo koji će biti usmeni a polagaće se kod doc. dr Katarine Jovićić.

Zahvaljujemo se studentima na razumevanju.

Uprava PFUUB