Zbog odsutnosti prof. dr Tatjane Papić, isipiti iz predmeta Međunarodno javno pravo polagaće se kod doc. dr Dušanke Komnenić i to u sledećim terminima:

  • 05.09.2019. godine sa početkom u 16:30 časova
  • 10.09.2019. godine sa početkom u 16:30 časova
  • 11.09.2019. godine sa početkom u 16:30 časova

Studenti koji su prijavili ispit iz Međunarodnog javnog prava u septembarskom ispitnom roku, ispit mogu polagati u bilo kom od navedenih termina.