Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas o događajima koji će se u narednom periodu realizovati na Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“ u Beogradu:

  • 26. februar 2019. godine, u 18h – Početak Kursa: Pisanje pravnih akata iz krivičnog prava
  • 27. februar 2019. godine, u 17h – Početak Kursa: Pisanje pravnih akata iz Građanskog prava
  • 28. februar 2019. godine, u 18h – Gostujuće predavanje prof. dr Leposave Karamarković, na temu: “Sloboda ugovaranja kod dvostrano teretnih ugovora”
  • 01. mart 2019. godine, u 16h – Početak Kursa: Priprema za polaganje pravosudnog ispita
  • 29. mart 2019. godine, u 10h – Jednodnevno savetovanje: Pravo interneta
  • 12. april 2019. godine, u 11h – Jednodnevno savetovanje: Inspekcije i inspekcijski nadzor
  • 13. i 14. maj 2019. godine, u 11h – Dvodnevni skup: „150 godina stečajnog zakonodavstva Srbiji“

Svakoga dana su vam na raspolaganju pravna biblioteka i knjižara pravne literature.

 

Detaljnije informacije možete pogledati na internet stranici Fakulteta:
www.pravnifakultet.rs, info@pravnifakultet.rs, ili na broj telefona: 011/2095 – 502