Okvirni rasporedi ispita u svim ispitnim rokovima školske 2018/2019. godine (zaključno sa ispitnim rokom septembar II) objavljeni su na web stranici PFUUB u rubrici Ispitini rokovi. Prijave za ispitne rokove vršiće se prema rasporedu koji se nalazi u informatorima za studente I, II, III i IV godine. Apsolventi mogu naći termina za prijave ispita u Informatoru za studente IV godine.

Podsećaju se studentkinje i studenti PFUUB da dokumentaciju koja je potrebna za oslobađanje od nastave treba da dostave Studentskoj službi do 10.10.2018. godine.

Predstavljanje izbornih predmeta u trajanju od jednog školskog časa za studentkinje i studente II, III i IV godine počinje 8.10.2018. i odvija se prema rasporedu koji je objavljen na web stranici PFUUB u rubrici Rasporedi predavanja. Potrebno je  Studentsku službu obavestiti o izboru opcionih predmeta do 20.10.2018. godine.

Nastava za studente II, III i IV godine osnovnih studija počinje 15.10. 2018. prema rasporedu objavljenim na sajtu, a vežbe 1.11.2018. Prisustvo na nastavi i vežbama je obavezno.

Studentima II, III i IV godine informatori koji su sada dostupni samo na web stranici PFUUB biće dosptupni i u Skriptarnici fakulteta od 10.10.2018.

Kako su rasporedi predavanja, ispita i termini konsultacija podložni promenama, molimo studentkinje i studente da redovno kontrolišu obaveštenja na web stranici PFUUB.

Prodekanica
Prof. dr Violeta Beširević