Prijava ispita i eventualno pomeranje termina može se izvršiti naknadno 09.01.2018. godine u periodu od 11:00 do 15:oo časova.

Nakon ovog termina neće biti moguće vršiti bilo kakve promene u rasporedu.