Poštovane studentkinje i poštovani studenti,

Studenti koji imaju status aposlventa i treba da prijavljuju ispite za ova dva ispitna roka, a nisu sigurni da li će ispit koji prijave u majskom roku i položiti u istom, mogu slobodno prijaviti taj isti ispit i za junski rok. Aposlventi koji plaćaju prijavu ispita isto tako mogu prijaviti isti ispit u oba roka i sistem će im generisati pozive na broj na koje treba da se pozovu prilikom uplate. Ni u jednom obaštenju koje se ticalo OnLine prijave ispita nije stajalo da je student dužan odmah nakon što izvrši prijavu ispita izvrši i uplatu za prijavljene ispite. Rok za plaćanje prijave ispita jeste 4 dana pre početka ispitnog roka kako bi se sve uplate u sistemu proknjižile i konačno formirali zapisnici.

Hipotetički primer za apsolvente koji plaćaju prijavu ispita:

  1. apsolvent prijavljuje isti ispit za polaganje u majskom, a zatim i u junskom ispitni rok u predviđenim rokovima za prijavu,
  2. sistem mu dodeljuje dva raziličita poziva na broj jer su dva raziličita ispitna roka u pitanju,
  3. student vrši uplatu prijave ispita za MAJSKI ispitni rok najkasnije 4 dana do pred početak ispitnog roka,

Scenario broj 1: ako student položi ispit u majskom ispitnom roku, a taj ispit je prijavio i za junski ispitni rok, prijava za junski ispitni rok će biti stornirana kao i zaduženje studenta za tu prijavu.

Scenario broj 2: ako student ne položi ispit u majskom ispitnom roku, a taj ispit je prijavio i za junski ispitni rok, dužan je da plati prijavu za JUNSKI najkasnije 4 dana do pred početak ispitnog roka ako želi da izađe na taj ispit u junskom roku.

Prodekanica za nasatvu
prof dr. Violeta Beširević

Sistem Administrator
Marko Cenić