Poštovane koleginice i kolege,

U subotu, 07.10.2017. godine biblioteka Fakulteta neće raditi.