Obaveštavaju se studentkinje i studenti da će ove školske godine Međunarodno krivično pravo biti izborni predmet na IV godini. Nastava će se odrzati u letnjem semestru, a nastavnicu su prof. dr Violeta Besirević i dr Miodrag Majić, sudija. Nastavni plan dostupan je na u Informatoru za IV godinu objavljenom na sajtu Fakulteta.

Prodekanica, prof. dr Violeta Besirević