Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu ovog obaveštenja nalazi se spisak studenata prve godine studije sa mentorima koji su im dodeljeni.

Spisak – Mentori studenata prve godine 2017/2018