Studenti IV godine i apsolventi zainteresovani za praksu u Prekršajnom sudu u Beogradu (Ustanička 14) mogu se prijaviti prof. dr Slađani Jovanović: sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs  do 5. jula 2018. godine.

Praksa traje deset radnih dana i počinje od 9. jula 2018. godine, u skladu sa dogovorom sa sekretarom suda. Studenti dobijaju sertifikat o uspešno okončanoj praksi.