Studenti (III, IV godine, apsolventi) zainteresovani za letnju praksu (od 15. jula i tokom avgusta, a u skladu sa mogućnostima realizatora prakse) kod advokata, javnog izvršitelja, javnog beležnika, kod Zaštitnika građana, u Gradskom javnom pravobranilaštvu prijavu (koja sadrži: ime, prezime, broj indeksa, naznaku željene prakse i vremena pohađanja, kao i mesto prebivališta/boravišta (beogradsku opštinu) zbog rasporeda), dostavljaju prof. dr Slađani Jovanović (sladjana.jovanovic@pravnifakultet.rs) do 5. jula 2019. god.